Solør Hus AS har virkelig befestet seg som et solid entreprenørselskap i Solør. Bedriften feirer snart 30 år og er hele tiden på jakt etter å sørge for kvalitetsbygg for kundene, men ikke minst også å bygge egen solid bedriftsutvikling.

Å drive bedrift betyr opp og nedturer, og daglig leder i Solør Hus, Øystein Aurland, røper at han hver høst er spent på hvordan lavsesongen vil slå ut for bedriften.

– Jeg er pessimist hver høst, men så viser jo resultatene våre gjennom år at vi tross alt klarer oss bra, smiler Øystein.

Men det er en kjensgjerning at det ikke kommer uten innsats og god styring på bedriften. Entreprenørselskapet leter derfor hele tiden etter hvordan de kan bli best og mest effektive i alle deler av virksomheten.

Grunnleggende god økonomistyring

Daglig leder forteller at de stadig søker etter forbedringsmuligheter, og blant annet hadde de en lang prosess og gjennomgang av økonomidelen. Tidligere hadde de egen ansatt for lønn og regnskap, men for vel fem år siden valgte de å kjøpe inn disse tjenestene av AB økonomi AS, tidligere AButvikling AS.

– I dag så ser vi at vi er helt grunnleggende avhengig av god fagekspertise innen økonomi, og ikke minst digitale verktøy som gir oss raskt og nøyaktige opplysninger om status til enhver tid, sier Øystein.

Autorisert regnskapsfører for Solør Hus hos AB økonomi, Anette Flobergseter, innrømmer at hun tidligere ikke hadde hatt så store entreprenørselskap i sin portefølje, men at det har gitt mye ny innsikt.

– Det er både veldig spennende og lærerikt å få jobbe med lokale entreprenører i Solør, det er jo veldig håndfast med byggene som utvikler seg rundt oss, sier Anette.

I dag har også AB økonomi flere kunder i bransjen, og det skaper ikke minst god overføringsverdi av bransjekompetansen hos regnskapskontoret.

I gangen hos Solør Hus møter du bevis på at bedriften har markert seg positivt med både god rating og to utmerkelser som Gaselle-bedrift.

Analyserer og lærer

Daglig leder i Solør Hus forteller at de bruker tallene aktivt til å analyser og som faktagrunnlag for nye prosjekter, dette er svært viktig for en bransje som lever i stor grad av å vinne anbudskonkurranser.

– Det er helt avgjørende for oss å ha nøyaktige og realistiske tall på bordet når vi legger inn tilbud på anbudskonkurranser. Og erfaringene fra tidligere prosjekter evalueres og brukes som læringsmateriale for framtidige prosjekt, sier Øystein.

Han er generelt svært opptatt av at Solør Hus er en bedrift å stole på, og kvalitet og leveringsdyktighet står øverst på prioriteringslista.

– Fornøyde kunder er det vi lever av, smiler Øystein.

Han viser stolt fram rapporten Solør Hus har fått fra Bisnode, som viser såkalt AA-rating, og det er bevis på at byggvirksomheten ligger i toppsjiktet når det gjelder kredittverdighet. Han legger vekt på at det er et resultat av at alle vel 24 ansatte i Solør Hus i dag, sammen med AB økonomi og andre underleverandører, leverer så god kvalitet som mulig innen alle deler av virksomheten. AB økonomi har også tilsvarende rating fra Bisnode.

– Bedriften er et lag, og med et godt lagspill får vi gode resultater, smiler nå en optimistisk daglig leder i Solør Hus, Øystein Aurland.