«Solør Hus er både solide og konkurransedyktige. Det var bare to av grunnene til at vi i Våler kommune valgte den lokale entreprenøren til våre to siste store byggeprosjekter», sier Trond Riseng i kommunen.

Som kommune er Våler pålagt å følge de kommunale innkjøpsordningene. Disse stiller svært strenge krav til leverandørene.

Kvalitetsstempel fra Våler kommune

«Alt kommunen kjøper inn av tjenester må legges ut på anbud, sier Riseng. Det er ikke rom for å kjøpe tjenester ut fra bekjentskaper, lokal forankring eller tidligere oppdrag for oss. At Solør Hus vinner anbudsrundene gang på gang er et kvalitetsstempel og en trygghet for oss.»

Ny omsorgsboliger

I løpet av de to siste årene har det vært to større prosjekter som Solør Hus har utført for Våler kommune. Det største prosjektet de har hatt for oss var bygging av nye omsorgsboliger ved Våler omsorgssenter. I tillegg til eksisterende boenheter, bygde Solør Hus ytterligere tre leiligheter og kontordel, samt pusset opp fellesareal i det gamle bygget.

Nytt administrasjonssted

I tilknytning til omsorgssenteret ble det også bygd nytt administrasjonssted med fire kontorer og pauserom. Solør Hus startet arbeidet høsten 2014.  Prosjektet ble ferdigstilt og overlevert august 2015. Nå er de godt i gang med rehabiliteringen av aldershjemmet som vi forventer vil bli ferdig innen utgangen av oktober 2017.

Godt samarbeid

I alle prosjektene er Solør Hus totalleverandør og styrer logistikken med andre underleverandører. Veldig betryggende for oss at de styrer alt i prosjektene fra A til Å. Vi har hatt et godt samarbeid hele veien gjennom byggeprosjektene.  Har det dukket opp utfordringer har vi løst disse sammen på en utmerket måte.

Særdeles leveringsdyktige

Jeg kan trygt anbefale Solør Hus til store og små byggeprosjekter, private og offentlige. De er ryddige, pålitelige, til å stole på og har knyttet til seg særdeles dyktige håndverkere. Med andre ord – Solør Hus har alt på stell og har all fagkompetanse in-house.

God flyt med lokale entreprenører

Min erfaring etter mange år som innkjøper av byggetjenester er at det er enklere å få god flyt i byggeprosessen med lokale entreprenører. Gjermund og kan også skryte av gode håndverkere som fremsto som ryddige og flinke i jobben. Han er også særdeles fornøyd med at Solør Hus tok seg av kontakten med dyktige underleverandører.