Vi pusset opp Tjura barnehage uten at de trengte å stenge. Valget om å ha utebarnehage under byggeprosessen gjorde arbeidet enkelt for oss.

Utebarnehage er toppen

Solør Hus fikk i oppdrag å pusse opp Tjura Barnehage, og det skulle ikke bli en enkel jobb. Barnehagebygget skulle utvides fra 310 kvm til 500 kvm, og barnehagen måtte være åpen under byggeperiode. Selvfølgelig er det mulig å få noe slikt til, men utfordringene sto likevel i kø. Barnas sikkerhet måtte i varetas, samtidig som arbeidet måtte gjøres raskest mulig.

«Vi valgte å ha utebarnehage under byggeperioden fra april til august, og det gikk over all forventning. Vi lånte utedoer og telt, var mye i gapahuken og barna stortrivdes», kan Karin Holter, daglig leder i Tjura Barnehage fortelle.

Godt samarbeid

Karin skryter videre av det gode samarbeidet med Solør Hus. Det er få som får til å drifte en barnehage under total rehabelitering av bygningsmassen.
«Da det kom store leveranser til byggeplassen, tok vi barna med på tur ut i nærområdet. Planleggingen var meget god, og Solør Hus la til rette, slik at vi visste i god tid når leveranser var ventet», fortsetter Karin. Hun sier også at de minste barna fikk være inne i den gamle delen under byggeperioden, og dermed var skjermet fra farlige situasjoner.

Ansatte i Tjura Barnehage sto for tegning av nybygget

Når man pusser opp vet man som regel hvordan man vil ha det, og derfor satte de ansatte i barnehagen seg ned og gjorde noen skisser på hvordan de tenkte det skulle være. Tore Johnsen ble engasjert til å bearbeide skissene til ferdige tegninger, slik at lover og regler ble i varetatt. Resultatet ble perfekt og de ansatte er storfornøyd med det nye bygget.

Moderne og tilrettelagt for barna

Lokalene er nå triveligere og mer åpne slik at man får store områder og boltre seg på. Barna setter også pris på de lave vinduene, som gjør det enkelt å se ut. Det har blitt vannbåren varme i alle gulv, og man har også satt inn et nytt og moderne ventilasjonsanlegg, slik at inneluften til enhver tid er av høy kvalitet. Dermed har de 17 ansatte og de 51 barna alle forutsetninger for en fin og frisk hverdag, også når de er inne.

«Jeg er stolt av å få lede en slik barnehage med så fine kollegaer. I tillegg har vi en unik foreldregruppe som gjør hverdagen fantastisk», avslutter Karin Holter og takker Solør Hus for det fantastiske samarbeidet.